από τη Σχολή Χιλλ στην Αθήνα
28 Μαΐου 2021
RAD Music at work
30 Μαΐου 2021

Την προηγούμενη βδομάδα συνεχίσαμε την παροχή τροφίμων σε 30 οικογένειες που έχουν στερηθεί το οικονομικό βοήθημα και έχουν μεταφερθεί στο ΚΥΤ από το κλειστό πλέον δημοτικό κέντρο φιλοξενίας. (Θα ολοκληρώσουμε με αυτή την ομάδα ανθρώπων την τρέχουσα εβδομάδα).

Επίσης τροφοδοτήσαμε 20 οικογένειες των εθελοντών μας προσφύγων και 5 περιπτώσεις με υπόδειξη των Γιατρών Χ.Σ.

Επίσης καλύψαμε τέλος τη φαρμακευτική περίθαλψη δύο ανθρώπων ανθρώπων.

Τέλος, διανείμαμε 50 συσκευασίες με παιδικά ρούχα σε ισάριθμες οικογένειες.