Γενική Συνέλευση
16 Ιανουαρίου 2013
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
10 Φεβρουαρίου 2013

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. της Συνύπαρξης που προήλθε από τις εκλογές της 21ης Ιανουαρίου 2013, ως εξής:

Πρόεδρος: Νέλλυ Χατζιδάκη

Αντιπρόεδρος: Στρατής Πάλλης

Γραμματέας: Στρατής Πόθας

Ταμίας: Γιώργος Μήλιος

Μέλη: Ιωάννα Βαλίνα

Στέλλα Καλαϊτζόγλου

Ειρήνη Λεοντή

Ελένη Παπαδημητρίου

Πετρίτ Σίλα

Αναπλ.μέλος Κατερίνα Αποστολίδου

Μέλη Ελεγκτικής Επιτροπής: Δημήτρης Γέρου, Γιάννης Παυλής, Φράγκου Σωτήρης