ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γενική Συνέλευση
16 Ιανουαρίου 2013
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
10 Φεβρουαρίου 2013

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. της Συνύπαρξης που προήλθε από τις εκλογές της 21ης Ιανουαρίου 2013, ως εξής:

Πρόεδρος: Νέλλυ Χατζιδάκη

Αντιπρόεδρος: Στρατής Πάλλης

Γραμματέας: Στρατής Πόθας

Ταμίας: Γιώργος Μήλιος

Μέλη: Ιωάννα Βαλίνα

Στέλλα Καλαϊτζόγλου

Ειρήνη Λεοντή

Ελένη Παπαδημητρίου

Πετρίτ Σίλα

Αναπλ.μέλος Κατερίνα Αποστολίδου

Μέλη Ελεγκτικής Επιτροπής: Δημήτρης Γέρου, Γιάννης Παυλής, Φράγκου Σωτήρης