Υποστήριξη και επίσκεψη του σχολείου Boarding Schul LANDHEIM AMMERSEE

Δωρεά ηχητικής από τον Richard Dukellis (ΗΠΑ)
29 Ιουνίου 2022
Επίσκεψη του προγράμματος “Media and refugee/migration flows”
18 Ιουλίου 2022
Μπήκαν στο σχολικό λεωφορείο τους, αφού το γέμισαν προμήθειες και ήρθαν στη Λέσβο για δύο μόνο μέρες (αφού το σχολείο δεν έχει ακόμα σταματήσει για διακοπές) για να μας παραδώσουν τα εφόδια που μάζεψαν από όλο το σχολείο (Boarding Schul LANDHEIM AMMERSEE, Γερμανία).
Ο καθηγητής Michael και οι μαθητές Lukas, Patricio, Felicitas, Nicole. Συζήτησαν μαζί μας για την κατάσταση στο νησί και υποσχέθηκαν να επανέλθουν.
Συναντήθηκαν με τον Κουρός και τον κάλεσαν να επισκεφθεί το σχολείο τους.
Τι να πει κανείς γι αυτόν τον καθηγητή και τους μαθητές του, ένα μπράβο είναι λίγο…
Ευχαριστούμε Mirsini Kontos!