Προμήθειες για τους πρόσφυγες εθελοντές μας
28 Απριλίου 2021
Χριστιανικό Πάσχα
2 Μαΐου 2021

100 μουσικοί από 15 χώρες 

και εγχώρια φεστιβάλ άνοιξαν την αγκαλιά τους για την Λέσβο και για κάθε άνθρωπο που δοκιμάζεται σ’ αυτούς τους σκοτεινούς καιρούς.

ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΣΒΟ – The DIY Movie Concert

Μια ταινία από τα Αντισώματα και τη Σύμπραξη Φεστιβάλ.

Όλα τα έσοδα από τις προαιρετικές συνεισφορές όσων ανταποκριθούν στην έκκλησή μας θα καταλήξουν απ’ ευθείας, χωρίς μεσάζοντες, στον σύλλογο “Συνύπαρξη και Επικοινωνία στο Αιγαίο”, έναν μάχιμο σύλλογο άμισθων εθελοντών που έχει επιδείξει μεγάλη και ουσιαστική δράση από το 1998.

το event στο facebook